Skelbimai ir naujienos

Literatų klubas "Dubysa"

Pereiti prie turinio

dubysos klubo logo

1982 m. Raseinių rajono centrinės bibliotekos direktorės Gražinos Janonienės iniciatyva aštuoni pradedantys kurti poetai ir prozininkai, savo kūrybą spausdinę rajono ir respublikos spaudoje, susibūrė į jaunųjų literatų klubą. 1984 m. šis jau 26 rajono jaunuosius literatus vienijęs sambūris pasivadino klubu „Knyga ir kūryba", vėliau – „Mūza", „Dubysos aidai". Nuo 1993 m. galutinai nuspręsta klubą pavadinti „Dubysa" – didžiausios per Raseinių kraštą tekančios upės vardu. Pirmuoju literatų klubo pirmininku išrinktas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Vytautas Šulskis. 1990 m. pirmininke tapo literatė Danguolė Marija Peckuvienė, sėkmingai vadovaujanti klubui jau 23-ejus metus. Šiuo metu „Dubysos" veikloje aktyviai dalyvauja 18 literatų.

 

Raseiniškiai su savo literatų kūryba susipažįsta ne tik rajoninių, bet ir respublikos laikraščių puslapiuose, teminiuose rinkiniuose. Poezijos mylėtojai, norintys išgirsti naujų poezijos posmų skambesį, susipažinti su išleistomis naujausiomis literatų poezijos ir prozos knygomis, kasmet kviečiami į Pasandravį ar Bernotus, vietas, kurios mena didįjį mūsų tautos dainių Maironį. Čia rengiamos tradicinės „Poezijos pavasarėlio" šventės, tarsi apvainikuoja per metus subrandintus kūrybos vaisius, Maironio gimtinės dvasia įkvepia naujiems sumanymams, suteikia dvasinių jėgų.

 

Kiekvienais metais į pavasarėlį atvyksta gausus būrys svečių – Jonavos, Kelmės, Kaišiadorių, Kauno, Utenos, Rokiškio, Jurbarko, Tauragės, Molėtų, kitų rajonų literatų. Ypač šilti santykiai užsimezgė su Šiaulių miesto literatų klubu „Verdenė". Literatų klubas „Dubysa" nėra užsidaręs tik Raseinių rajono sienose, kasmet rengiama daug literatūrinių vakarų, susitikimų su kitų rajonų literatų klubais.

 

Per 30 klubo gyvavimo metų ne vienas literatas išleido autorines knygas, savo kūrinius išspausdino įvairiuose rinkiniuose. Deja, buvo ir skausmingų akimirkų. Per paskutinį dešimtmetį atsisveikinta su Anapilin išėjusiais Raseinių krašto literatūrinių tradicijų puoselėtojais Ona Šulskiene – Pocevičiūte (2004), Kazimiera Smilgevičiene – Pečiulyte (2008), Kęstučiu (Kostu Algirdu) Astrausku (2011), Steponu Milteniu (2013).