Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas, / Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę: / tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.

Marcelijus Martinaitis

Bibliotekos misija ir vizija

Pereiti prie turinio

Misija

Tenkinti Raseinių rajono gyventojų informacinius poreikius plėtojant paslaugas ir skatinant žinių visuomenės raidą. Tuo tikslu:

•kaupti ir saugoti dokumentus įvairiomis formomis bei užtikrinti prieigą prie informacijos;

• skatinti informacinių technologijų plėtrą;

• formuoti visą gyvenimą trunkančio mokymosi aplinką ir ugdyti informacinio raštingumo įgūdžius;

• palaikyti ir stiprinti rajono bibliotekų darbuotojų profesinius įgūdžius;

• plėtoti bendradarbiavimą tarp viešosios bibliotekos ir kitų Raseinių miesto ir rajono kultūros institucijų.

Vizija

Patraukli ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui, skatinanti mokytis visą gyvenimą ir tuo pačiu tampanti informaciniu Raseinių miesto centru, vieta:

• gerinti viešosios bibliotekos infrastruktūrą, siekiant geresnių sąlygų bibliotekos lankytojams ir personalui;

• užtikrinti informacijos ir jos teikimo būdų įvairovę;

•kurti naujas paslaugas ir gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę;

•dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime.