Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas, / Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę: / tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.

Marcelijus Martinaitis

Veiklos sritys

Pereiti prie turinio

Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsteigta 1921 metais ir iki 1937 m. vadinta apskrities centriniu knygynu. Biblioteka buvo įkurdinta Raseinių apskrities valdybos name ir išlaikoma Švietimo ministerijos lėšomis.1937 m. apskrities centrinis knygynas tapo valstybine viešąja biblioteka.

 Bibliotekos uždaviniai: kaupti, išsaugoti ir sudaryti žmonėms galimybes pažinti rašytinį, garsinį bei vaizdinį kultūros paveldą, ypatingą dėmesį skiriant rajono gyventojų kultūros ir informacinėms reikmėms, prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės regioninės plėtros, diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją, kultūros atvirumo ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes.

 Bibliotekos funkcijos: formuoti universalų dokumentų fondą, atitinkantį Raseinių rajono istorines tradicíjas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius, organizuoti įvairaus pobūdžio kultūrinius renginius , kaupti kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su rajono istorija, organizuoti jų paieškas ir įsigijimą, rengti kraštotyros darbus, teikti vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, sudaryti sąlygas naudotis internetu.